Sri Sri Durga Puja


Sri Sri Durga Puja 2019


Ramakrishna Mission
( Ashrama )
Ramakrishna Mission-Charitable Dispensary
Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Centre (Sub Centre)